دکتر حریرچی با اشاره به اینکه آمار فوتی های کرونا شدیدا نگران کننده است، گفت: باید به این نکته توجه کرد که آمار فوتی هایی که اکنون اعلام می شود ناشی از اقداماتمان طی یک ماه گذشته است.
کد خبر: ۹۱
۱۵:۳۵ - ۱۵ آبان ۱۳۹۹

به گزارش جویاخبر، دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه باید نگران افزایش آمار فوتی های کرونا باشیم، گفت: اینکه روزی آمار مرگ و میرها دورقمی بود و این تعداد را از 158 به 35 رساندیم مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از اینکه آمار به 300 رسید ایشان فرمودند که تعداد کشته ها به اندازه سقوط یک هواپیما است، اکنون این تعداد به 400 تا 440 رسیده و رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه معیار کاهش تردد اجتماع،  مهمترین عامل مواجه مردم با یکدیگر است، اعلام کرد: براساس این معیار در یک ماه گذشته کاهش تردد نسبت به شرایط عادی فقط 6درصد بوده است، درحالی که در فروردین و اردیبهشت که توانستیم بیماری را کنترل کنیم کاهش تردد اجتماعی نسبت به دوره مشابه 50درصد بود.


معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تا زمانی که کاهش تردد و مواجه را نداشته باشیم، تعداد بستری، ابتلا و مرگ افزایش خواهد داشت، گفت: درمورد مرگ تعداد افزایش تست موثر نیست اما درباره بستری موثر است.

دکتر حریرچی در برنامه گقت و‌گوی شبکه خبر  در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دسترسی برخی به ماسک دشوار است، گفت: از هموطنانی که دسترسی آنان به ماسک سخت است عذرخواهی می کنم و شرمنده آنها هستم؛ این افراد می توانند با مراجعه به سامانه «من اینجام» به ازای یک کد ملی 50ماسک( به ازای هرماسک هزار تومان) سفارش بدهند و درب منزل تحویل بگیرند. بسیج هم عهده دار توزیع است.

وی با بیان اینکه احتیاجی به مصرف ماسک سه لایه نیست و ماسکهای پارچه ای هم به همان اندازه تاثیرگذار هستند، بیان کرد:  افراد می توانند در خانه ماسک 3لایه پارچه ای بدوزند.
وی در ادامه تصریح کرد: نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجای دنیا هیچ دارویی به طور مستقیم برای کرونا تاثیر داشته باشد شناسایی نشده است و این داروهای شیمیایی که اکنون استفاده می شوند برای بیماری و ویروسهای دیگر هستند که برای این ویروس هم استفاده می شود.

دکتر حریرچی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون اکثر این داروها موثر نبوده و یا تاثیر اندکی داشته اند، گفت: داروهای گیاهی هم که اعلام شدند نه اینکه داروی اختصاصی کرونا هستند بلکه تنها می توانند در کاهش برخی عوارض مانند سرفه تاثیرگذار باشند، هیچیک از مواردی همچون واکسن، دارو، فاصله گذاری، استفاده از ماسک، تعطیلات و بهداشت فردی نمی توانند به صورت منفرد بر این بیماری تاثیرگذار باشند باید همه این موارد کنار یکدیگر باشند.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت در این میان دارو جز کم تاثیرگذارترین موارد بوده است.

وی در ادامه این گفتگو با ذکر این نکته که هیچ دارویی نداریم که منصوب به امامی باشد، گفت: باید بدانیم اسامی مقدس خود را روی داروهای ساختگیمان که حتی اگر تاثیرگذار هم باشند نگذاریم چراکه اگر اشکالی در آن به وجود آمد به ائمه جسارتی نشود.

دکتر حریرچی با اشاره به اینکه روش اثبات دارو مشخص است، اظهار کرد: دارو اول باید در آزمایشگاهها، روی حیوانات و نمونه های شبیه انسان و بعد انسان ثابت شود؛ هیچ کجای دنیا اینگونه دارویی را به اثبات نمی رساند.

به گزارش وبدا، دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه باید نگران افزایش آمار فوتی‌های کرونا باشیم، گفت: اینکه روزی آمار مرگ و میر‌ها دورقمی بود و این تعداد را از ۱۵۸ به ۳۵ رساندیم مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی ادامه داد: بعد از اینکه آمار به ۳۰۰ رسید ایشان فرمودند که تعداد کشته‌ها به اندازه سقوط یک هواپیما است، اکنون این تعداد به ۴۰۰ تا ۴۴۰ رسیده و رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به اینکه معیار کاهش تردد اجتماع، مهمترین عامل مواجه مردم با یکدیگر است، اعلام کرد: براساس این معیار در یک ماه گذشته کاهش تردد نسبت به شرایط عادی فقط ۶ درصد بوده است، درحالی که در فروردین و اردیبهشت که توانستیم بیماری را کنترل کنیم کاهش تردد اجتماعی نسبت به دوره مشابه ۵۰ درصد بود.


معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه تا زمانی که کاهش تردد و مواجه را نداشته باشیم، تعداد بستری، ابتلا و مرگ افزایش خواهد داشت، گفت: درمورد مرگ تعداد افزایش تست موثر نیست، اما درباره بستری موثر است.

دکتر حریرچی در برنامه گقت و‌گوی شبکه خبر در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دسترسی برخی به ماسک دشوار است، گفت: از هموطنانی که دسترسی آنان به ماسک سخت است عذرخواهی می‌کنم و شرمنده آن‌ها هستم؛ این افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه «من اینجام» به ازای یک کد ملی ۵۰ ماسک (به ازای هرماسک هزار تومان) سفارش بدهند و درب منزل تحویل بگیرند. بسیج هم عهده دار توزیع است.

وی با بیان اینکه احتیاجی به مصرف ماسک سه لایه نیست و ماسک‌های پارچه‌ای هم به همان اندازه تاثیرگذار هستند، بیان کرد: افراد می‌توانند در خانه ماسک ۳ لایه پارچه‌ای بدوزند.
وی در ادامه تصریح کرد: نه تنها در کشور ما بلکه در هیچ کجای دنیا هیچ دارویی به طور مستقیم برای کرونا تاثیر داشته باشد شناسایی نشده است و این دارو‌های شیمیایی که اکنون استفاده می‌شوند برای بیماری و ویروس‌های دیگر هستند که برای این ویروس هم استفاده می‌شود.

دکتر حریرچی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون اکثر این دارو‌ها موثر نبوده و یا تاثیر اندکی داشته اند، گفت: دارو‌های گیاهی هم که اعلام شدند نه اینکه داروی اختصاصی کرونا هستند بلکه تنها می‌توانند در کاهش برخی عوارض مانند سرفه تاثیرگذار باشند، هیچیک از مواردی همچون واکسن، دارو، فاصله گذاری، استفاده از ماسک، تعطیلات و بهداشت فردی نمی‌توانند به صورت منفرد بر این بیماری تاثیرگذار باشند باید همه این موارد کنار یکدیگر باشند.

به گفته معاون کل وزارت بهداشت در این میان دارو جز کم تاثیرگذارترین موارد بوده است.

وی در ادامه این گفتگو با ذکر این نکته که هیچ دارویی نداریم که منصوب به امامی باشد، گفت: باید بدانیم اسامی مقدس خود را روی دارو‌های ساختگیمان که حتی اگر تاثیرگذار هم باشند نگذاریم چراکه اگر اشکالی در آن به وجود آمد به ائمه جسارتی نشود.

دکتر حریرچی با اشاره به اینکه روش اثبات دارو مشخص است، اظهار کرد: دارو اول باید در آزمایشگاهها، روی حیوانات و نمونه‌های شبیه انسان و بعد انسان ثابت شود؛ هیچ کجای دنیا اینگونه دارویی را به اثبات نمی‌رساند.
 
منبع: سایت خبری وزارت بهداشت

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: