وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی اعضای شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا را منصوب کرد.
کد خبر: ۱۷۹
۱۱:۱۸ - ۱۸ آبان ۱۳۹۹

به گزارش جویاخبر،بر اساس حکم وزیر بهداشت، دکتر ایرج فاضل، دکتر علی نوبخت حقیقی، دکتر محمدرضا ظفرقندی، دکتر علی اکبر حق دوست، دکتر علیرضا مصداقی نیا، دکتر محمد وجگانی، دکتر مینو محرز ، دکتر مجید مختاری، دکتر مسعود یونسیان، دکتر حمید سوری، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، دکتر بیژن صدری زاده، دکتر میرزابیگی، دکتر عباس کامیابی و دکتر عباس آقازاده به عنوان اعضای شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا منصوب شدند.

متن این حکم به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر ایرج فاضل مشاور عالی محترم وزیر در آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر علی نوبخت حقیقی نماینده محترم وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی
جناب آقای دکتر محمدرضا ظفرقندی رئیس محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست معاون محترم آموزشی
جناب آقای دکتر علیرضا مصداقی نیا عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر محمد وجگانی عضو محترم هیات علمی و متخصص ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سرکار خانم دکتر مینو محرز عضو محترم هیات علمی و متخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر مجید مختاری عضو محترم هیات علمی و فوق تخصص ریه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر مسعود یونسیان عضو محترم هیات علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
جناب آقای دکتر حمید سوری عضو محترم هیات علمی و متخصص اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی عضو محترم هیات علمی دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر بیژن صدری زاده
جناب آقای دکتر میرزابیگی رئیس محترم سازمان نظام پرستاری
جناب آقای دکتر عباس کامیابی
جناب آقای دکتر عباس آقازاده

با عنایت به اینکه در شرایط حساس مبارزه با بیماری کرونا قرار داریم و استفاده از نظرات خبرگان و صاحبنظران جهت مدیریت این بیماری ضرورتی اجتناب ناپذیر است، لذا با توجه به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی / سرکار عالی به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو شورای مشورتی مدیریت بیماری کرونا" منصوب می شوید. امید است بتوانیم با استفاده از نظرات ارزشمند جنابعالی / سرکار عالی بر این شرایط دشوار فائق آئیم.

منبع : وزارت بهداشت

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: